PKSB ร่วมเรียนรู้ ขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตองอย่างปลอดภัย

ภูเก็ตสมาร์ทบัส (PKSB) ร่วมเรียนรู้เทคนิค “ขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตองอย่างปลอดภัย และการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จังหวัดภูเก็ต” สร้างความเชื่อมั่นการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถภูเก็ตสมาร์ทบัส

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด ร่วมเข้าการสัมมนา “เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง อย่างปลอดภัยและการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งจัดโดยขนส่งจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ธชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ณ โรงแรมเอทู รีสอร์ท ภูเก็ต

การจัดสัมมนาครั้งนี้ เนื่องจากขนส่งจังหวัดภูเก็ตเล็งเห็นว่า ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุกับรถบัสโดยสารสาธารณะ ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเส้นทางที่จะไปยังหาดป่าตอง โดยสามารถเดินทางได้ถึง 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกะรน -ป่าตอง, กมลา -ป่าตอง และกะทู้ -ป่าตอง บนถนนพระบารมี ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด และมักเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งรถส่วนบุคคลมาโดยตลอด ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขนส่ง จะต้องเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางขึ้นเขาป่าตองต่อไป เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุของรถบัสโดยสาร ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต สร้างการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมด้านรถและคนขับรถ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพการให้บริการสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

#PhuketSmartBus
#ภูเก็ตสมาร์ทบัส
#ภูเก็ตพัฒนาเมือง #Pkcd