ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) ทำบุญครบรอบ 3 ปี ก่อตั้งบริษัทฯ

ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) ทำบุญครบรอบ 3 ปี ก่อตั้งบริษัทฯ

16 กันยายน 2562 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 3 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีนิพนธ์ เอกวานิช ประกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด