โครงการพัฒนาและสงเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562

      สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้ประกอบการรถ หมวด 1-4 ศึกษาดูงาน ภูเก็ต สมาร์ท บัส – Phuket Smart Bus และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมหาแนวทางการพัฒนา ระบบขนส่งจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยและทันสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาและสงเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) โดยมี นายวัชร จารุอริยานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด ให้การต้อนรับ

      ในครั้งนี้ผู้ประกอบการรถ หมวด 1-4 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมศึกษาดูงานรถโดยสารอัจฉริยะ ภูเก็ต สมาร์ท บัส (Phuket Smart Bus) ในเรื่องของระบบที่ใช้ในการเดินรถ อาทิเช่น ระบบความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ระบบ GPS เพื่อตรวจสอบตำแหน่งรถ ระบบชำระเงินโดยใช้ ภูเก็ต แรบบิทการ์ด เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น