คณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก  Saint Mary’s College of California School of Economics & Business Administration,  ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานภูเก็ตพัฒนาเมือง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นำโดยคุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร และคุณสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Saint Mary’s College of California School of Economics & Business Administrationม ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการบริหารธุรกิจขนส่งสาธารณะ ของบริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด และการจัดเก็บ Big Data เพื่อใช้พัฒนาเมืองภูเก็ตในอนาคต โดยบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด พร้อมทดลองใช้งานในพื้นที่ BAYACO Co-Working Space ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานแบบเปิดกว้าง เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจแบบครบวงจรภายใต้การบริหารงานของ บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด

จากการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทำให้ ภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้รับแนวคิด และมิตรภาพที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองภูเก็ตให้ก้าวหน้าทัดเทียมเมืองชั้นนำของโลกต่อไป

MBA2_10.06.62
MBA3_10.06.62
MBA4_10.06.62