นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ คุณกัลยา เกตุสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณธัญญลักษณ์ บุขุนทด ผู้ช่วยฝ่ายขาย โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต พร้อมนำเยี่ยมชม โครงการต่างๆของภูเก็ตพัฒนาเมือง ทั้ง รถภูเก็ตสมาร์ทบัส, Big Data ,Bayaco Co-Working Space และออฟฟิศให้เช่า ฯลฯ ภายในสำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง