Untitled-2

คณะนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานภูเก็ตพัฒนาเมือง

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นำโดย นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการกำกับหลักสูตรฯ นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคและกรณีศึกษา ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เรื่อง”ภูเก็ตสมาร์ทบัส” ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นสุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี 2561 และร่วมรับฟังโครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 โดยมีนายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บ.ภูเก็ตพัฒนาเมือง จก. และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายภูมิกิตต์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วม บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” อีกด้วย

 

 

IMG_3267
IMG_3275
IMG_3280
IMG_3285
IMG_3286
IMG_3304
IMG_3310
IMG_3319
IMG_3327
IMG_3330
IMG_3340
IMG_3348