ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ ร่วมต้อนรับ รมว.ดิจิทัลฯ และนำเสนอผลงาน (City Data Platform : Service Layer)ในงาน “ASEAN Digital Minister’s Retreat”

Untitled-2

ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ ร่วมต้อนรับ รมว.ดิจิทัลฯ และนำเสนอผลงาน (City Data Platform : Service Layer)ในงาน “ASEAN Digital Minister’s Retreat”

วันนี้ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต นายกฤษฎาพงษ์ ตันทอง ผู้จัดการบริษัทซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) เข้าร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิตอลอย่างไม่อย่างเป็นทางการ “ASEAN Digital Minister’s Retreat” โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมด้วยเลขาธิการอาเซียน

ในครั้งนี้ ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ ได้นำเสนอผลงานโครงการบริการข้อมูลจังหวัดภูเก็ต City Data Platform: Service Layer ต่อ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ คณะผู้ติดตาม ซึ่ง City Data Platform : Service Layer คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผลและวิเคราะห์ ใน 3 กลุ่ม ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดภูเก็ต โดยมี ด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ตามนโยบายของรัฐบาล โดย City Data Platform: Service Layer เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐดิจิทัล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลังการนำเสนอผลงานฯว่า ขอชื่นชมภูเก็ต ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับอีก 7 จังหวัด นำร่อง คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร โดยภูเก็ตมีความก้าวหน้าที่สุด มาเป็นอันดับหนึ่ง โดยจังหวัดภูเก็ตมีการจัดตั้งบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด จากความร่วมมือของภาคเอกชน โดยทำงานร่วมกันกับภาครัฐ ประชาชน ช่วยกันผลักดันภูเก็ตสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ