ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมือง MICE City ป่าตอง

Untitled-1

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมือง MICE City ป่าตอง ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง  โดยมี นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเมือง MICE City ป่าตอง และคณะกรรมการการพัฒนาเมือง MICE City ป่าตอง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมเรื่อง การพัฒนาเมืองป่าตองสู่ MICE City ไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการสอบถามความเห็นจากทุกภาคส่วนว่ามีความเห็นเป็นอย่างไร หากจะขับเคลื่อนเมืองป่าตองสู่การเป็น MICE City ซึ่งทุกภาคส่วนก็เห็นด้วย จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินการ วันนี้ก็มีการจัดการประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งหลายท่านก็ได้มีการเสนอแนวคิดที่หลากหลาย ที่จะพัฒนาเมืองป่าตองสู่การเป็น MICE City ให้ได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาสู่การเป็น MICE City ของเมืองป่าตองต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมกัน การประชุมในวันนี้จึงมีมติตั้งอนุกรรมการขึ้นมาจำนวน 6 ชุด โดยแต่ละชุดก็จะลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อระดมความคิดเห็น จากนั้นก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

ภาพข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองป่าตอง 

S__35938340
S__35938338
308651