เทศบาลเมืองป่าตอง สมาคมผังเมืองไทย โครงการ SG-ABC และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับภูเก็ตพัฒเมือง ขอเชิญร่วมประชุมปฎิบัติการครั้งที่ 1 Patong MICE Special District ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมือง เช่น ความสะดวกในการเข้าสู่เมือง และสถานที่จัดงาน ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง การรักษาความปลอดภัย สภาพเเวดล้อมเมือง และทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนา MICE City
53030592_2223449517694411_3739245819782496256_n