เมืองอัจฉริยะ

การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาแทนที่พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงเทตโนโลนีการรักษาความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของคนภูเก็ต ทำให้คุณภาพที่ดีการใช้ชีวิตของคนภูเก็ตมีมากขึ้น

[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2244″ title=”การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ” title_type=”h5″]เสาไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ ปรับเปลี่ยนจากเสาไฟธรรมดามาเป็นเสาไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนั้นเสาไฟยังจะประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ จากการใช้เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว[/zozo_vc_feature_box]
[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2240″ title=”การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ” title_type=”h5″]การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ เป็นการพัฒนากล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบ และสามารถดูความเคลื่อนไหวในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของคนในภูเก็ต และนักท่องเที่ยวทุกราย[/zozo_vc_feature_box]
[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2242″ title=”การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง” title_type=”h5″]พัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง เป็นการใช้ระบบอัจฉริยะในการหาข้อมูลต่าง ๆ ท่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเมืองภูเก็ต[/zozo_vc_feature_box]