การจัดกิจกรรมประชุมและนิทรรศการในระดับเอเชีย

ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นศูนย์กลางในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้เหมาะกับการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก งานประชุมสัมมนาระจำปีที่มีขนาดใหญ่