เมืองอัจฉริยะคืออะไร?

เมืองอัจฉริยะคืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ตามมากันเลย. คำว่า เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City น่าจะเป็นคคุ้นเคยที่ได้ยินกันตามสื่อต่างๆ อย่างแพร่หลายในช่วง ระยะเวลาไม่นานนี้ นั่นเป็นเพราะประเทศไทยกำลังเดินหน้าพัฒนา มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เพื่อ มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0.เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารใน การเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่ม ประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Smart City เป็นโครงการที่หลายๆ เมืองทั่วโลก พยายาม พัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะทาให้เมืองที่สะดวกสบายเหมือนในฝัน เกิดขึ้นได้จริง ทั้งยังทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกันด้วย.แนวคิด Smart City เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่ง เป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบ ๆ ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการวาง ผังเมืองที่ชาญฉลาด รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย รูปแบบการบริหารจัดการเมืองแบบ Smart City เป็นการสร้างเมืองที่ จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเลือกใช้พลังงานสะอาด จึงช่วยลดปัญหา ทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้าเสีย

ลอยกระทงรักษ์โลก

“ลอยกระทงรักษ์โลก” ขอขมาพระแม่คงคา กันดีมั้ย“ลอยกระทงรักษ์โลก” ทำไมต้องลอยกระทงรักษ์โลก….จากสถิติปี 2560 พบว่า มีขยะจากกระทง เฉพาะพื้นที่ กทม.จำนวนถึง 811,945 ใบนี้หากรวมทั้งประเทศคงเยอะมากๆเลยทีเดียวสิ่งที่กำลังบอก คือ เรายังลอยกระทงได้เหมือนเดิม แต่เราควรเคารพ รักษ์ ใส่ใจ ไม่สร้างมลภาวะ สร้างภาระกับแหล่งน้ำ และ พระแม่คงคาวันนี้ภูเก็ตพัฒนาเมืองจึงขอเสนอทางเลือกให้กับทุกคน ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะกระทง ด้วยหลากหลายวิธี เช่น– เลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ งดโฟม พลาสติก เข็มหมุด วัสดุย่อยยาก – ลอยกระทงร่วมกัน 1 กระทง ลอยเป็นครอบครัว ลอยเป็นคู่ ลอยเป็นกลุ่ม– ลอยกระทงออนไลน์– ไม่ลอยกระทงในแหล่งน้ำเปิด ซึ่งเป็นต้นเหตุของขยะไหลลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล เลือกลอยในแหล่งน้ำปิด มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บวิธีที่เราแนะนำไม่ยากเกินไปใช่มั้ยค่ะ ขอเพียงเราร่วมด้วยช่วยกัน ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าปีนี้หรือปีหน้ามลภาวะของแม่น้ำลำคลอง และปริมาณขยะ ลดลงแน่นอนค่ะ

ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และโอกาสทางอาชีพ

ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) และ Bayaco Co-Working Space ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และโอกาสทางอาชีพอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ภูเก็ตพัฒนาเมือง และ พันธมิตร ยังคงเดินหน้าไปพร้อมกับนโยบายของเรานั้นคือ“เราจะก้าวไปด้วยกัน”กับโครงการ Mini Workshop เรียนฟรี Graphic Designด้วยโปรแกรม Photoshop ,illustratorและงาน Social Media เพื่อให้คนภูเก็ตและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาความรู้ พัฒนาฝีมือ ฝึกฝนทักษะ ให้พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบเรียนรู้ ลงมือปฎิบัติจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook : Bayaco ,Line @bayaco#เราจะก้าวไปด้วยกัน#ภูเก็ตพัฒนาเมือง #PKCD #Bayaco

PKSB ร่วมเรียนรู้ ขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตองอย่างปลอดภัย

ภูเก็ตสมาร์ทบัส (PKSB) ร่วมเรียนรู้เทคนิค “ขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตองอย่างปลอดภัย และการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จังหวัดภูเก็ต” สร้างความเชื่อมั่นการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถภูเก็ตสมาร์ทบัสเมื่อวันที่ 5 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด ร่วมเข้าการสัมมนา “เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง อย่างปลอดภัยและการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งจัดโดยขนส่งจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ธชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ณ โรงแรมเอทู รีสอร์ท ภูเก็ตการจัดสัมมนาครั้งนี้ เนื่องจากขนส่งจังหวัดภูเก็ตเล็งเห็นว่า ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุกับรถบัสโดยสารสาธารณะ ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเส้นทางที่จะไปยังหาดป่าตอง โดยสามารถเดินทางได้ถึง 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกะรน -ป่าตอง, กมลา -ป่าตอง และกะทู้ -ป่าตอง บนถนนพระบารมี ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด และมักเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งรถส่วนบุคคลมาโดยตลอด ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขนส่ง จะต้องเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางขึ้นเขาป่าตองต่อไป เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุของรถบัสโดยสาร ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต สร้างการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมด้านรถและคนขับรถ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพการให้บริการสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด#PhuketSmartBus

PKCD กับผังเมืองภูเก็ต

PKCD กับผังเมืองภูเก็ตพัฒนาเมืองไปกับ PKCD ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผังเมืองรวมฉบับใหม่ เพื่อประชาชนชาวภูเก็ต ในการยกระดับภูเก็ตให้ก้าวสู่ Phuket Smart City ผังเมือง(ร่าง)ฉบับใหม่มีประโยชน์ต่อเราอย่างไร1.ด้านการขนส่งเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน จ.ภูเก็ต เพิ่มช่องทางการเดินทางให้สะดวก และรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต2.ด้านประชาชนพัฒนาที่ดินรอบศูนย์กลางการเดินทาง ส่งเสริมสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน และจ้างงานเพิ่มขึ้น3.ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต สร้างแลนมาร์คแห่งใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคต4.ด้านสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลต่อการลดมลพิษในอากาศ รวมถึงการร่วมมือของชุมชนเพื่อลดมลพิษต่างๆwww.pkcd.co.thLine : http://nav.cx/eqWKQHyTel : 076 685 338

Phuket Rabbit Card ลายใหม่

Phuket Rabbit Card บัตรเดียวท่องเที่ยวทั่วภูเก็ต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สู่สังคมไร้เงินสด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ใช้ชำระค่าบริการรถขนส่งสาธารณะ Phuket Smart Bus ,BTS รวมถึงใช้ชำระค่าสินค้าตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมมอบส่วนลดจากร้านค้าต่างๆอีกมากมายบัตรลายใหม่ไฉไลกว่าเดิม – Big Buddha Phuket พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต -Laem Phromthep Phuket วิวแหลมพรหมเทพภูเก็ตยามเย็น ที่ต้องไปดูอาทิตย์ตกให้ได้สนใจซื้อบัตร ทักแชทหรือติดต่อสอบถาม โทร.095-4293983มาเป็นเพื่อนกันที่ไลน์ กดเลย https://line.me/R/ti/p/%40phuketpayRabbit Card ภูเก็ต สมาร์ท บัส – Phuket Smart Bus รถไฟฟ้าบีทีเอสRTC Chiang Mai City Bus @phuketpay#phuketrabbitcard #phuketpay

PKCD ร่วมผลักดันรถไฟฟ้ารางเบา ภูเก็ต

ภูเก็ตพัฒนาเมืองร่วมผลักดัน และแสดงความคิดเห็น ในโครงการ ” รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต” เรื่องเส้นทางการเดินรถ ผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูเก็ต และผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อผลักดันให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวภูเก็ต และแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดได้อย่างยั่งยืนwww.pkcd.co.th#PKCD#รถไฟฟ้ารางเบา

City DataPlatform คืออะไร

เมื่อข้อมูล (Big Data) เป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล โครงการ City Data Platform หรือ CDP จึงเกิดขึ้นโดย ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ (บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง)#CityDataPlatformหรือCDPคืออะไรCity Data Platform (CDP) คือ ต้นแบบแพลตฟอร์มข้อมูลระดับเมือง ที่ภูเก็ตเป็นต้นแบบ และจังหวัดนำร่อง โดย ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ ได้ทำการจัดทำระบบข้อมูลของเมือง ข้อมูลพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลเชิงลึก มากกว่า 60 ชั้นข้อมูล และแบ่งชั้นของการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1.การเชื่อมต่อข้อมูล 2.การรวบรวมข้อมูล 3.การนำข้อมูลมาวิเคราะห์#ข้อมูลอะไรบ้างและเอาไปใช้ทำอะไรข้อมูลที่เรารวบรวม คือ ข้อมูล การท่องเที่ยว ,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม,อสังหาริมทรัพย์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วนำไปใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ และ แก้ไขปัญหาของเมือง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ#ร่วมมือกับใครบ. ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จก.

ภูเก็ตพัฒนาเมือง จัดอบรม”กฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรรู้”

ภูเก็ตพัฒนาเมือง จัดอบรมกฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรรู้วันนี้ (5 ตุลาคม 2562) บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดย ดร.กฤษฎา ตันสกุล กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “กฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรรู้” ซึ่งทางภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและแรงงานให้กับ บุคคล และ องค์กรหน่วยงานที่สนใจ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน โดยมี ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ เลขานุการแผนกคดีแรงงานในศาสีกา เป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด