Blog List

A Short Page Title

สรุปประกาศจังหวัดภูเก็ต “เข้าภูเก็ต ไม่ต้องกักตัว” อัพเดท ณ วันที่ 8 เมษายน 64

การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเข้ามาภูเก็ต ทั้งทางท่าอากาศยานภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ (ท่าเรือ) .

แถลงการณ์ด่วน เกี่ยวกับข่าวมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 64 ณ สนามกีฬา 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน ภูเก็ต

แถลงการณ์ด่วน เกี่ยวกับข่าวมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 64 ณ สนามกีฬา 4,000

3 คำตอบเรื่องการรับวัคซีน ไม่สะดวกไปในวันนัด ทำอย่างไรได้บ้าง

3 คำตอบเรื่องการรับวัคซีน ไม่สะดวกไปในวันนัด ทำอย่างไรได้บ้าง ตามไปดูคำตอบกันค่ะ . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5935342 หรือ 094-5938876 .

รายงานการฉีดวัคซีน จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 เมษายน 2564 ประชาชนรับวัคซีนแล้วทั้งหมด 14,418 คน

รายงานการฉีดวัคซีน จังหวัดภูเก็ต 3 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 เมษายน 2564 . ~ จำนวนที่รับวัคซีนแล้วทั้งหมด 14,418 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 จุด วัคซีนเซ็นเตอร์ .