Blog 3 Column

A Short Page Title
//Blog 3 Column

มาตรการ ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2012/2564

#คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2012/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 . เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มติ ศบค. มาตการพื้นที่สีแดง รวมภูเก็ต ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

มาตการ พื้นที่สีแดง ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 จาก#มติศบค ไม่มีเคอร์ฟิวในพื้นที่สีแดง 18 จังหวัด และมีมาตรการดังนี้ 1. ปิด สถานบันเทิง คาราโอเกะ ผับ บาร์ อาบอบนวด 2. งด

สรุปประกาศจังหวัดภูเก็ต “เข้าภูเก็ต ไม่ต้องกักตัว” อัพเดท ณ วันที่ 8 เมษายน 64

การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเข้ามาภูเก็ต ทั้งทางท่าอากาศยานภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ (ท่าเรือ) . กลุ่มที่ 1 ผุ้ที่เดินทางมาจากพื้นที่

แถลงการณ์ด่วน เกี่ยวกับข่าวมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 64 ณ สนามกีฬา 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน ภูเก็ต

แถลงการณ์ด่วน เกี่ยวกับข่าวมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 64 ณ สนามกีฬา 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน ภูเก็ต . นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ให้แถลงการณ์เกี่ยวกับข่าวมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปฉีดวัคซีนในวันที่ 2 เมษายน ที่โรงยิมเนเซี่ยม

3 คำตอบเรื่องการรับวัคซีน ไม่สะดวกไปในวันนัด ทำอย่างไรได้บ้าง

3 คำตอบเรื่องการรับวัคซีน ไม่สะดวกไปในวันนัด ทำอย่างไรได้บ้าง ตามไปดูคำตอบกันค่ะ . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 094-5935342 หรือ 094-5938876 .

รายงานการฉีดวัคซีน จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 เมษายน 2564 ประชาชนรับวัคซีนแล้วทั้งหมด 14,418 คน

รายงานการฉีดวัคซีน จังหวัดภูเก็ต 3 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 เมษายน 2564 . ~ จำนวนที่รับวัคซีนแล้วทั้งหมด 14,418 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 จุด วัคซีนเซ็นเตอร์ . 1. สะพานหิน 5,888 คน