ECD

Helpful News & Tips

รู้จัก เข้าใจ เมื่อลูกรักติดเกมส์

กิจกรรมดีๆ จาก BAYACO “รู้จัก เข้าใจ เมื่อลูกรักติดเกมส์” ได้ให้ความรู้จากการเสวนามากมายเลยทีเดียวค่ะ ครั้งนี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ เข้าใจในตัวลูกมากขึ้น และพร้อมที่จะสนับสนุนลูกๆ ให้เจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ลูกรัก และในขณะเดียวกันก็สื่อสารให้ลูกๆ เข้าใจถึงความห่วงใยของพ่อแม่ เรียกได้ว่าเป็นการปรับความคิดให้เข้าใจกันมากขึ้นนั่งเองค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้จะจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่ จะมีกิจกรรมแบบไหนบ้าง ท่านสามารถติดตามได้ที่ BAYACO ค่ะ 📍 เซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตอีสต์ (บ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1) 📲 088-7883495