ภูเก็ตพัฒนาเมือง

/Tag:ภูเก็ตพัฒนาเมือง

สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง

สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง ตามโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับบทบาทกระทรวงมหาดไทยเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมให้สัมภาษณ์ สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับบทบาทกระทรวงมหาดไทย เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและกลไกการบูรณาการที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวกและข้อจำกัดในการพัฒนาโดยมี นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ พร้อมด้วย นาย ณัฐพล เพชรฉกรรจ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นผู้สัมภาษณ์ ในครั้งนี้

ม.อ.ตรัง นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมพร้อมดูงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมพร้อมดูงาน วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา09.00 น. ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) จำกัดบริเวณ ชั้น 1 ห้าง Baan & Beyon ตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดยอาจารย์และคณะนักศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเรียนรู้ ในด้านของการขนส่งโดยรถ ภูเก็ต สมาร์ท บัส – Phuket Smart Bus การใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อการพัฒนาเมือง รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และ TOD ในพื้นที่ของ Bayaco (Co Working Space)โดยมีผู้แทนบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดให้การต้อนรับ

ตี๋หมวยชวนเที่ยวตรุษจีน

ตี๋หมวยชวนเที่ยวตรุษจีนภูเก็ต

ชมเทศกาลโคมไฟ ……. ไหว้พระขอพรองค์เทพ เสริมสิริมงคลรับปีหมูทอง “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ” เทศกาลตรุษจีน 2562 กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้  ภูเก็ตพัฒนาเมือง ขอให้ทุกท่านสมหวัง ค้าขายร่ำรวย เป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านนะคะ  และเพื่อให้ปีหมูทองนี้ เฮง เฮง กันถ้วนหน้า ภูเก็ตพัฒนาเมืองขอชวนทุกท่าน ไปสักการะไหว้พระขอพรองค์เทพที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในภูเก็ต เพื่ออำนวยอวยพรให้พ้นจากโรคภัย มีความสุขสมหวัง ประสบความสำเร็จกับชีวิต  เกิดสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และไปถ่ายรูปสวยๆกับโคมไฟที่ประดับตกแต่งสวยงาม ที่ศาลเจ้าและร้านค้าต่างๆ เพื่อต้อนรับการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เทศกาลโคมไฟภูเก็ต โดยความสว่างของโคมไฟนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความหวังอีกด้วย อาตี๋ อาหมวย ของเรา พร้อมแล้ว ออกเดินทางกันได้เลยค่ะ  ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งเราเริ่มต้นสักการะไหว้พระขอพรองค์เทพที่แรก ตี๋ หมวย ขอนำไปที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย หรือ จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง เพื่อไหว้รวมองค์เทพฯ ในศาลเจ้า ขอพรให้มั่งมีศรีสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ศาลเจ้าจุ้ยตุ้ยเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดภูเก็ต ผู้คนเข้ามากราบไหว้ขอพรองค์พระกันไม่ขาดเลยค่ะ  ศาลเจ้าปุดจ้อ ไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เรียบร้อยแล้ว ไม่ควรพลาดสักการะ ไหว้องค์กวนอิมโพธิสัตว์ เพื่อขอพรให้ได้รับความเมตตากรุณา และเป็นที่รักจากคนรอบข้าง ไหว้องค์จูแซเหนียว ซึ่งเป็นองค์เทพที่คู่แต่งงานมากราบไหว้ขอลูก สำหรับคนโสดก็มักจะมาอธิษฐานขอให้ได้พบเนื้อคู่ และ โชคดีในเรื่องของความรักค่ะ ตี๋ หมวย ของเราขอพรนานมาก น่าจะขอให้เจอเนื้อคู่แน่ๆ ศาลเจ้าแสงธรรม (ศาลเจ้าเต่งก่องต๋อง) ศาลเจ้าเก่าแก่ของภูเก็ต ประดิษฐานเทพเจ้าจีนหลายองค์ ภายในศาลเจ้ามีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่หาชมได้ยากอายุร้อยกว่าปีอีกด้วย เรามาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อสักการะองค์สุ่นต่ายส่าย และองค์เทพต่างๆ อธิษฐานขอพรให้เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับ สนช. ดูงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

เมื่อวันที่15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City)เยี่ยมชมBusiness Unit ต่างๆ ของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนและผู้ประกอบการส่วนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ เพื่อเป็นการระดมสร้างสรรพกำลังในการพัฒนาเมืองภูเก็ต ตามนโยบาย Smart City ของรัฐบาล และเพื่อสร้างเมืองภูเก็ตร่วมกันทุกภาคส่วนไปสู่เมืองชั้นนำของโลก โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารและพัฒนาเมืองและได้ดำเนินการเปิดบริษัทในเครือแล้วทั้งหมด4 บริษัท   1.บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด (PKSB)ดำเนินงานด้านรถโดยสารสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดภูเก็ต ลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน  และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์เริ่มให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 2561 ในเส้นทางการเดินรถจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตสู่เส้นทางเลียบหาดไปสิ้นสุดที่หาดราไวย์  รถภูเก็ตสมาร์ทบัสเป็นรถที่มีความสมาร์ทครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ ระบบความปลอดภัย มีที่วางกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยว อินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) ช่องเสียบยูเอสบีทุกที่นั่ง ระบบGPSสามารถติดตามได้ว่ารถที่ใช้บริการรวมถึงรถแต่ละคันอยู่จุดไหน และมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่สามารถเช็คเวลาการเดินทาง รวมถึงระยะเวลาในการรอรถผ่าน www.Phuketsmartbus.com แอปพลิเคชัน Bus-Beam,Via Bus  มีระบบการชำระเงินค่าโดยสารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด  การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ห้อง Control Room ที่คอยควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถ และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผ่านจอทีวี ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในสำนักงานของภูเก็ตสมาร์ทบัส นอกจากนี้ยังมีลิฟต์สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์อีกด้วย 2.บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด (ECD) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจ(TOD)ตามแนวคิดจากการเติบโตอย่างชาญฉลาด(Smart Growth) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Leed-ND) อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรของภูเก็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้จัดสรรพื้นที่ที่มีศักยภาพให้มีระบบนิเวศน์ทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์ ได้แก่พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space), สำนักงานให้เช่า และ

แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว กรณีศึกษาภูเก็ต

10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองและบริษัทในเครือ นำโดย คุณก้าน ประชุมพรรณ์ และคณะ เข้าร่วมการสัมนาในหัวข้อ “แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว กรณีศึกษาภูเก็ต” ซึ่งเป็นการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาเมืองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและเหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ตามโครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะแพทย์ พร้อมคณะ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้บรรยาย

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดยผู้แทนจากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 14-15 มกราคา 2562 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

UDDC ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ด้านการพัฒนาเมือง

21 ธันวาคม 2561 คุณแทนศร พรปัญญาภัทร และคุณจิรัฏฐ์ ม้าไว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบ และพัฒนาเมือง (UDDC) เข้าพบ คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ในครั้งนี้ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ด้านการพัฒนาเมือง รวมถึงแนวทางความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะฯได้มีการลงสำรวจพื้นที่ร่วมกัน

Thailand Friendly Design Expo 2018

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง รถสมาร์ทบัส จ.ภูเก็ต เป็น “สุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี 2561” ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 ณ Challenger Hall 2 อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี

เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ศึกษาดูงาน

ภูเก็ตพัฒนาเมือง และบริษัทในเครือ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดในครังนี้ได้ศึกษาดูงานในเรื่องของการให้บริการขนส่งสาธารณะ ของ ภูเก็ต สมาร์ท บัส การใช้เทคโนโลยี IOT ในการออกแบบเมืองและพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ซึ่งจะเป็นแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองต่อไป

ร่วมเสวนาฟรีปรับเปลี่ยนมุมมอง เมื่อลูกรักติดเกมส์ ประโยชน์หรือโทษ

บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ กำกัด ภายใต้ชื่อ BAYACO อีกหนึ่งบริษัทในเครือของภูเก็ตพัฒนาเมือง มีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกท่าน ร่วมเสวนาฟรีปรับเปลี่ยนมุมมอง เมื่อลูกรักติดเกมส์ ประโยชน์หรือโทษ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก พร้อมต่อยอดทักษะไปสู่โอกาสและอาชีพ ได้อย่างไร ขอเชิญผู้ปกครองและเด็ก ร่วมฟังบรรยาย ข้อดีข้อเสียของเกมส์ จากนักจิตวิทยาและอดีตเด็กติดเกมส์ที่ประสบความสำเร็จ อาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61 นี้ เวลา 14.00-15.30 ที่📍 BAYACO ณ เซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตอีสต์ (บ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1) 📞จองด่วน เพียง 60 ท่านเท่านั้น📲 088-7883495 Line :👉 https://bit.ly/2OA6DYh