ประชุม

/Tag:ประชุม

Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา Smart City วันที่ 19-23 กันยายน 2561 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาเมือง ออกบูทในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data ณ Challenger Hall 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สัมผัสประสบการณ์อันตื่นตาตื่นใจ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ กับมหกรรมการแสดงนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0วันที่ 19 กันยายน 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ดิจิทัลกับอนาคตประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2561 เปิดงานด้านเมืองอัจฉริยะ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของ City Data กับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ”โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา Smart City และการประกาศเปิดเมืองอัจฉริยะ ๗ เมือง เสวนา หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาเมืองในยุคดิจิทัล” เสวนา หัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาเมืองในยุคดิจิทัล” โดย ๑. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ๒.นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วย หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้รับเกียรติให้จัดประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในการประชุม, นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD), ผู้ว่าราชการ 14 จังหวัดภาคใต้ (ผู้แทน) และบริษัทพัฒนาเมือง 14 จังหวัด   วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)   ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/phuket.pkcd/

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD ) นำโดย นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ณ ออฟฟิศใหม่ PKCD (โฮมเวิร์ค) โดยได้ สรุปผลงานของบริษัทในเครือทั้ง 6 บริษัท ให้ได้รับทราบ ความคืบหน้า และความเป็นมาเป็นไปของแต่ละบริษัทให้กับทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบ  

PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผนึกกำลังพัฒนาเมืองภูเก็ต จัดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองและบริษัทในเครือ โดยดึงคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นมันสมองในการขับเคลื่อน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใน โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้แผนงานหลักของ บจก. ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop “จับคู่โครงการกับงานวิจัย (Business Matching)” โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth Thailand คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ในช่วงแรก  อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth