จังหวัดภูเก็ต

Helpful News & Tips

รู้จัก เข้าใจ เมื่อลูกรักติดเกมส์

กิจกรรมดีๆ จาก BAYACO “รู้จัก เข้าใจ เมื่อลูกรักติดเกมส์” ได้ให้ความรู้จากการเสวนามากมายเลยทีเดียวค่ะ ครั้งนี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่ เข้าใจในตัวลูกมากขึ้น และพร้อมที่จะสนับสนุนลูกๆ ให้เจริญก้าวหน้าในสิ่งที่ลูกรัก และในขณะเดียวกันก็สื่อสารให้ลูกๆ เข้าใจถึงความห่วงใยของพ่อแม่ เรียกได้ว่าเป็นการปรับความคิดให้เข้าใจกันมากขึ้นนั่งเองค่ะ กิจกรรมดีๆแบบนี้จะจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่ จะมีกิจกรรมแบบไหนบ้าง ท่านสามารถติดตามได้ที่ BAYACO ค่ะ 📍 เซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตอีสต์ (บ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1) 📲 088-7883495     .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

Phuket Smart bus รถบัสโดยสารสาธารณะให้สัมภาษณ์แนวคิดการดำเนินงาน

นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด(PKSB) บริษัทในเครือ ภูเก็ตพัฒนาเมือง(PKCD) และ นางสาว วนิดา นิ่มนวล ผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด ร่วมให้สัมภาษณ์แนวคิดการดำเนินงาน Phuket Smart bus รถบัสโดยสารสาธารณะ และโครงการนี้จะยกระดับจังหวัดภูเก็ตไปในทิศทางใด ออกอากาศทั่วประเทศ ในรายการ “รอบภูมิภาค” วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ทางช่อง NBT2HD   .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

ผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.การท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ ร.ต.ธานี ช่วงชู ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.การท่าอากาศยานภูเก็ต นายก้าน ประชุมพรรณ์  ประธานกรรมการบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมด้วย นายประเจียด อักษรธรรมกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ และ นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด เข้าแสดงความยินดีต่อ ร.ต.ธานี ช่วงชู ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานภูเก็ต ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561 .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล Go Eco Phuket

ภูเก็ตพัฒนาเมืองร่วมโครงการ Go Eco Phuket 2018 วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.00 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัทในเครือ เดินทางโดยPhuket Smart Bus ร่วมโครงการ “มหกรรมดำน้ำเก็บขยะทางทะเล Go Eco Phuket วันเก็บขยะชายหาดสากล ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะทางทะเล ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี บรรยากาศการจัดกิจกรรม ณ เกาะเฮ   บรรยากาศการจัดกิจกรรม ณ เกาะเฮ .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

ประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้รับเกียรติให้จัดประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในการประชุม, นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD), ผู้ว่าราชการ 14 จังหวัดภาคใต้ (ผู้แทน) และบริษัทพัฒนาเมือง 14 จังหวัด   วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)   ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/phuket.pkcd/ .fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe { width: 100% !important; }

Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการกับงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data” มหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data” วันนี้ ( 29 มิ.ย.61) ที่ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ (โฮมเวิร์ค ชั้น 1) โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงาน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD), หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data นายประชา

PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผนึกกำลังพัฒนาเมืองภูเก็ต จัดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองและบริษัทในเครือ โดยดึงคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นมันสมองในการขับเคลื่อน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใน โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้แผนงานหลักของ บจก. ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop “จับคู่โครงการกับงานวิจัย (Business Matching)” โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth Thailand คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ในช่วงแรก  อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth

เข้าสู่ยุค Cashless Society สังคมไร้เงินสด by PKCD

ยุคนี้ใคร ๆ ก็บอกว่าเป็นยุคของ Cashless Society แล้วจ้า! คนนู้นก็พูด… คนนี้ก็พูด… แต่รู้ไหม ว่าจริง ๆ แล้วคำนี้คืออะไร เกี่ยวอะไรกับเรา? … วันนี้ทีมงาน ภูเก็ตพัฒนาเมือง ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ Cashless Society เสริมเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะ   “Cashless Society” หรือ “Cashless Economy” เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด หรือสังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมถือเงินสด เรียกกันง่าย ๆ ก็คือ การไม่ใช้เงินสดในการใช้จ่ายนั่นเอง เป็นวิสัยทัศน์ที่มองว่า ความสำคัญของเงินสดในอนาคตจะลดน้อยลง และจะถูกแทนที่โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการทำธุรกรรมทางการเงินแทน ปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเงินสด ไปสู่การใช้ ระบบบัตรเครดิตและเดบิต หรือการบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ในการใช้จ่ายชำระค่าบริการในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่ระบบการเงินของธนาคารพาณิชย์ทั่วโลก ก็ยังคงเป็นสังคมเงินสด รู้จักกันแล้วนะคะ สำหรับ Cashless Society เรามาดูกันดีกว่าจะมีข้อดี และข้อเสียอย่างไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้มีการออกนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Cashless Society หนึ่งในประเทศผู้นำด้านนี้คือ สวีเดน กล่าวคือ 50% ของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไม่รับเช็คเงินสด และไม่มีเงินสดสำรองไว้ (ทั่งนี้ 80% ของการชำระเงินในปี 2015 ทำผ่าน e-payment) ผู้ประกอบการหลายภาคส่วนไม่รับการชำระเงินเป็นธนบัตรและเหรียญ เช่น สถานีรถไฟใต้ดิน และพิพิธภัณฑ์ Abba ในกรุงสตอกโฮล์ม โดยการตอบรับจากประชาชนทั่วไปนั้นส่วนใหญ่เป็นเชิงบวก   รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีการมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อที่จะปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของระบบธนาคารในประเทศ และพร้อมยกระดับผลักดันประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสดเช่นกัน! ตัวบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ล่าสุด “พร้อมเพย์ – PromptPay” หรือ “Any ID” ซึ่ง “พร้อมเพย์” นี้ทำให้ค่าธรรมเนียมการโอนมีราคาถูกลง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้สามารถใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ในการทำธุรกรรมได้ ปี

PKCD ร่วมประชุมระดมสมอง Smart City Forum จัดโดย นิด้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดการประชุมระดมสมอง Smart City Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโจทย์วิจัยในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมือง ชุมชน และอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความน่าอยู่ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”  โดย ศาตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการนำเสนอประเด็นการพัฒนาชุมชนเมืองเดิมและพื้นที่เมืองที่มีศักยภาพโดยผู้บริหารบริษัทพัฒนาเมือง 6 แห่ง ดังนี้ 1.       บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) โดย คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการ 2.       บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) โดย คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร 3.       บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด (RYCD) โดย คุณภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ 4.       บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด (BKCD) โดย คุณแดน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ 5.       บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (SKCD) โดย คุณธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ กรรมการ 6.      

เรื่องเล่าขาน…. ตำนานรักสะพานสารสิน ภูเก็ต

คนภูเก็ตต้องเคยได้ยินเรื่องราวที่เล่าขานต่อ ๆ กันมา ถึง “ตำนานรักสะพานสารสิน” ตำนานโศกนาฏกรรมแห่งความรัก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต หนุ่มสาว 2 คนที่ตัดสินปัญหาด้วยการใช้ผ้าขาวม้าผูกต่อกันมัดตัวเองกระโดดจากกลางสะพานสารสินลงสู่พื้นน้ำ กลายเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2516 ทีมงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ขอหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นเรื่องเล่าให้คนสมัยนี้ได้รับรู้ถึงเรื่องราวในอดีต ที่เล่าถึงสะพานสารสินภูเก็ต บางท่านก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้ว แต่สำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยได้รับรู้เรื่องนี้ ตำนานจะเป็นอย่างไร ไปดูกันค่ะ!     “สะพานรักสารสิน” เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวที่แตกต่างกัน ด้วยชาติตระกูลและฐานะทางสังคม จุดเริ่มต้นความรักครั้งนี้ มาจากชายหนุ่มขับรถโพถ้อง (รถสองแถว) ชื่อว่า “โกดำ แซ่ตัน” และหญิงสาวชื่อ “กิ๋ว กาญจนา แซ่หงอ” ชาวตำบล ท่าฉัตรไชย จังหวัด ภูเก็ต เขาทั้งสองคนหลงรักซึ่งกันและกัน แต่ก็เกิดอุปสรรคที่สังคมในขณะนั้นยัดเยียดให้พวกเขา คือ เรื่องของความแตกต่างทางฐานะ โดยโกดำเป็นเพียงคนธรรมดาขับรถโพถ้องหาเช้ากินค่ำ ส่วนกิ๋ว คือ นักศึกษาวิทยาลัยครู ผู้เพียบพร้อมไปด้วยชาติตระกูลและฐานะทางสังคม     ความรักที่สดใสของทั้งคู่ต้องกลายเป็นภาพความมืดมนและสิ้นหวัง เพราะถึงจะรักกันมากขนาดไหน แต่ในสายตาคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวของกิ๋ว พ่อได้พิพากษาความรักของลูกสาวกับโกดำผู้ด้อยค่าในทันทีที่ทราบเรื่อง เพราะพ่อเลี้ยงกิ๋วแบบเผด็จการไม่ให้อิสระทางความคิด และมุ่งหวังให้แต่งงานกับคนฐานะดี มีชาติตระกูลเท่านั้น ถึงแม้กิ๋วจะโตจนมีอาชีพเป็นครูแล้ว พ่อก็ยังกีดขวางทุกหนทางเพื่อให้ความรักต้องห้ามในสายตาของเขาสิ้นสุดให้จนได้ โกดำเป็นของแสลงในจิตใจพ่อของกิ๋วอย่างไร้เหตุผลที่จะผ่อนปรนลงได้     ฟังดูแล้วเหมือนทั้งโกดำและกิ๋ว ต้องเจออุปสรรคที่การครองรักด้วยสภาพสังคม พวกเขาจึงใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อเป็นบทพิสูจน์ให้ผู้เป็นพ่อได้เห็นถึงความรักที่มีให้แก่กัน แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่เป็นผล เมื่อพ่อของฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดใจ หลายครั้งที่กิ๋วถูกพ่อทำร้ายร่างกายทั้งกักขังและทุบตี เพราะเธอแอบลักลอบพบกับโกดำ พ่อก็ยังไม่ละความพยายามในการยัดเยียดลูกสาวให้กับเศรษฐีมีเงินอีกด้วย     ความรักและการพยายามฝ่าฟันอุปสรรคของโกดำและกิ๋ว สามารถชนะใจชาวบ้านท่าฉัตรไชยได้จากการไม่เป็นที่ยอมรับในตอนแรก หลายคนพยายามเกลี้ยกล่อมพ่อของกิ๋วให้ยอมรับโกดำเป็นลูกเขย แต่ก็ไม่ได้รับการยินยอมไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใด     เมื่อไม่สามารถสมหวังในรักได้ ทั้งสองคนจึงนัดพบกัน และทั้งสองคนได้เตรียมผ้าขาวม้าผูกมัดหัวใจ แล้วก้าวขึ้นบนราวสะพานสารสิน ตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำเพื่อประสงค์ปลิดชีวิต และปิดฉากความรักของทั้งคู่ การผูกมัดผ้าเข้าด้วยกันอาจสื่อถึงการที่พวกจะได้อยู่คู่กันไม่ต้องพลัดพรากกันอีกต่อไป และทิ้งเรื่องราวความรักอันซาบซึ้ง ให้ผู้คนเบื้องหลังได้เล่าขานสืบต่อกันมา     ตำนานรักสะพานสารสิน เป็นบทเรียนแห่งความรักอีกบทหนึ่งที่ถูกจารึกไว้ในตำนานคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต แม้ว่าจะผ่านไปสักกี่ยุคกี่สมัย ตำนานนี้ก็ต้องบันทึกไว้ อีกทั้งยังเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่า “รักที่แท้จริง” เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบัน