เมืองท่องเที่ยว

เมืองท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาภูเก็ตเพื่อก้าวไปสู่การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดของเศรษฐกิจ ที่ต่างหลั่งไหลเข้าหาภูเก็ต จากนักท่องเที่ยว นักลงทุน โดยมีการปรับให้พร้อมเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก

[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2247″ title=”การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยว” title_type=”h5″]แอพพลิเคชั่นที่ครอบคลุมเรื่องหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวกับภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงเรื่องต่าง ๆ ของภูเก็ต จะถูกรวมเข้ามาอยู่ในแอพพลิเคชั่นทั้งหมด เพื่อรองรับและตอบโจทย์กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตโดยตรง[/zozo_vc_feature_box]
[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2310″ title=”การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุน” title_type=”h5″]การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุน เป็นการต่อยอด และยกระดับการท่องเที่ยวในภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และนักลงทุน ที่เกิดความหลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ความงามของเมืองภูเก็ต ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสวรรค์เมืองใต้[/zozo_vc_feature_box]
[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2309″ title=”การจัดกิจกรรมประชุมและนิทรรศการในระดับเอเชีย” title_type=”h5″]งานจัดกิจกรรมประชุม และนิทรรศการในระดับเอเชีย เพื่อเป็นการยกระดับเมืองภูเก็ต[/zozo_vc_feature_box]
[zozo_vc_feature_box box_style=”info-box” info_box_style=”box-without-bg” text_align=”left” feature_image=”2308″ title=”การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง” title_type=”h5″]เป็นการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นภูเก็ต เพื่อรักษาความเป็นพื้นเมืองดั่งเดิมแบบคนภูเก็ตให้ยังอยู่ตลอด ถึงแม้จะมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน แต่เราก็ยังคงรักษาความเป็นคนภูเก็ตพื้นเมืองไว้เสมอ[/zozo_vc_feature_box]