เมืองอัจฉริยะ

การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
/เมืองอัจฉริยะ

การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาแทนที่พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงเทตโนโลนีการรักษาความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของคนภูเก็ต ทำให้คุณภาพที่ดีการใช้ชีวิตของคนภูเก็ตมีมากขึ้น

การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ

เสาไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ ปรับเปลี่ยนจากเสาไฟธรรมดามาเป็นเสาไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนั้นเสาไฟยังจะประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ จากการใช้เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว

การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ

การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ เป็นการพัฒนากล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบ และสามารถดูความเคลื่อนไหวในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของคนในภูเก็ต และนักท่องเที่ยวทุกราย

การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง

พัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง เป็นการใช้ระบบอัจฉริยะในการหาข้อมูลต่าง ๆ ท่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเมืองภูเก็ต