Warning: Illegal string offset 'Theme Color' in /home/kamolcha/public_html/wp-content/themes/metal/includes/visual-composer/visual-composer.php on line 43
Projects - บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

Projects

โครงการพัฒนาเพื่อภูเก็ตเติบโตอย่างยั่งยืน
/Projects

การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง

การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง (Landmark)สร้างเป็นจุดน่าสนใจเพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต...

การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ

การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะอัจฉริยะ (Smart lighting) เพื่อให้เมืองมีความเป็นสมาร์ทซิตี้ และเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน...

การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ

  การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart safety) เพื่อเสริมประคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของคนในภูเก็ต และนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตมากที่สุด...

การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง

  จัดทำข้อมูลในด้านของ Big Data และให้บริการข้อมูลที่ชาญฉลาดให้กับภาครัฐ และเอกชน ได้เกิดจากความต้องการให้จังหวัดภูเก็ตมีข้อมูลที่ชาญฉลาด...