ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการฝึกอบรมแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) โดยมี นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี นายไวทฑ อุปัติศฤงค์ และนายวิศรุต แซ่เต้งคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับนายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กล่าวว่า ภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นบริษัทร่วมทุนของนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยจะร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ปัจจุบันมีการดำเนินงานในด้านของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน รถโดยสารสาธารณะอัจฉริยะ (Phuket Smart Bus) การใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Phuket Rabbit card) การจัดเก็บข้อมูล Big Data เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ต และการให้บริการพื้นที่เพื่อทำงาน ห้องประชุม หรือจัดสัมมนา ภายใต้แบรนด์ BAYACO ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้เล็งเห็นว่าบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จได้ระดับหนึ่ง และสามารถนำผลการดำเนินงานต่างๆ ไปเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

Microsoft Solution Day

ซิตี้ เดต้าอนาไลติกส์ ร่วมกับ หอการค้า จ.ภูเก็ต จับมือ ไมโครซอฟท์ จัด “Microsoft Solution Day” นำเทคโนโลยี Big Data และ AI พัฒนา City Data Platform ต่อยอดภูเก็ตสมาร์ทซิตี้บริษัท ซิตี้ เดต้าอนาไลติกส์ จำกัด (บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง) หอการค้าจังหวัดภูเก็ต YECหอการค้า จ.ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด และ บริษัท อินแกรมไมโคร จำกัด จัดงาน Microsoft Solution Day ดึงผู้สนใจด้านไอที เติมความรู้เทคโนโลยี Big Data และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ณ Bayaco สำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมืองนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ หรือ CDA บริษัทในเครือของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นบริษัทซอฟท์แวร์ระดับโลก และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

คณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก  Saint Mary’s College of California School of Economics & Business Administration,  ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานภูเก็ตพัฒนาเมือง

คณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จาก  Saint Mary’s College of California School of Economics & Business Administration,  ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงานภูเก็ตพัฒนาเมืองวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นำโดยคุณนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร และคุณสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) Saint Mary’s College of California School of Economics & Business Administrationม ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการบริหารธุรกิจขนส่งสาธารณะ ของบริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด และการจัดเก็บ Big Data เพื่อใช้พัฒนาเมืองภูเก็ตในอนาคต โดยบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด พร้อมทดลองใช้งานในพื้นที่ BAYACO Co-Working Space ซึ่งเป็นพื้นที่การทำงานแบบเปิดกว้าง เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจแบบครบวงจรภายใต้การบริหารงานของ บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัดจากการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทำให้ ภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้รับแนวคิด

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืน

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ป่าตอง นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนา จำกัด ร่วมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง ซึ่งเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมการผังเมืองไทย จัดประชุมลงนามเบื้องต้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง เพื่อพัฒนาป่าตองสู่ศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ที่ยั่งยืน โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ใจความสำคัญของ “กฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง” คือ การเป็นเครื่องชี้ทิศทางและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองป่าตอง (New Platform for Patong Sustainability) เป็นทางเลือกรูปแบบการพัฒนาใหม่ (New Urban Development Platform) ในด้านนโยบายสาธารณะในการออกแบบยุทธศาสตร์เมืองป่าตอง ที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันลงนามในการนำแผนสู่การปฏิบัติ โดยปรับเกณฑ์ Smart Growth ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านกายภาพเพื่อยกระดับเมืองป่าตองให้เป็นเมืองสีเขียว ส่งเสริมความสามารถในการเชื่อมต่อทางอากาศ ถนน ราง และทะเล เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงด้วยการเดิน และระบบขนส่งมวลชน ส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้นอกจากนี้ สิ่งสำคัญในการนำกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตองมาใช้คือ การเป็นหัวจักรขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อมต่อโลก เชื่อมต่อผู้ที่เยี่ยมเยือนทั่วทุกภูมิภาค กระตุ้นและกระจายเศรษฐกิจด้วยพลังของการลงทุนท้องถิ่น สร้างความคุ้มค่าในการใช้ที่ดิน สงวนรักษาแหล่งน้ำ

ภูเก็ตพัฒนาเมืองออกบูทงาน Phuket Surf Fest2019

วันนี้เจอเรากันอีก 1 วันนะคะ ที่บูธภูเก็ตพัฒนา กับกิจกรรม งาน “PHUKET SURF FEST 2019”เทศกาลการเล่นกระดานโต้คลื่นและดนตรีชายหาดภูเก็ต ที่ลานโลมา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต สนุกกับกิจกรรมภายในงาน พร้อมร่วมสนุกลุ้นบัตร 3DayPass จาก ภูเก็ต สมาร์ท บัส – Phuket Smart Bus และ บัตรใช้บริการ Co-Working Space

สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง

สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง ตามโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับบทบาทกระทรวงมหาดไทยเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมให้สัมภาษณ์ สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ตามโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กับบทบาทกระทรวงมหาดไทย เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและกลไกการบูรณาการที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวกและข้อจำกัดในการพัฒนาโดยมี นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดำรงราชานุภาพ พร้อมด้วย นาย ณัฐพล เพชรฉกรรจ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นผู้สัมภาษณ์ ในครั้งนี้

ม.ราชภัฎเชียงราย ศึกษาดูงาน ภูเก็ตพัฒนาเมือง

ม.ราชภัฎเชียงราย ศึกษาดูงาน ภูเก็ตพัฒนาเมืองเมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดและบริษัทในเครือ เพื่อเรียนรู้ที่มาของการก่อตั้ง การจัดการ ปัญหาอุปสรรคขององค์กร และนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น ให้เกิดการเรียนการสอนและบริหารงานหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทในเครือ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง(PKCD)

ผู้จัดการ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต และคณะศึกษาดูงาน

นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ให้การต้อนรับ คุณกัลยา เกตุสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณธัญญลักษณ์ บุขุนทด ผู้ช่วยฝ่ายขาย โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต พร้อมนำเยี่ยมชม โครงการต่างๆของภูเก็ตพัฒนาเมือง ทั้ง รถภูเก็ตสมาร์ทบัส, Big Data ,Bayaco Co-Working Space และออฟฟิศให้เช่า ฯลฯ ภายในสำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง Previous Next

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร

ภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี กรรมการบริหาร ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “ทะเลไทยไร้ขยะ ในแผนงานวิจัยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร”ในการเสวนาครั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างทีมวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องปัญหาการจัดการขยะพลาสติก การดำเนินการปัจจุบัน และแนวทางในการจัดการขยะในอนาคตอีกด้วย Previous Next