PKSB ร่วมเรียนรู้ ขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตองอย่างปลอดภัย

ภูเก็ตสมาร์ทบัส (PKSB) ร่วมเรียนรู้เทคนิค “ขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตองอย่างปลอดภัย และการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จังหวัดภูเก็ต” สร้างความเชื่อมั่นการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถภูเก็ตสมาร์ทบัสเมื่อวันที่ 5 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด ร่วมเข้าการสัมมนา “เทคนิคการขับรถบัสโดยสารในเส้นทางเขาป่าตอง อย่างปลอดภัยและการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จังหวัดภูเก็ต” ซึ่งจัดโดยขนส่งจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ธชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ณ โรงแรมเอทู รีสอร์ท ภูเก็ตการจัดสัมมนาครั้งนี้ เนื่องจากขนส่งจังหวัดภูเก็ตเล็งเห็นว่า ปัจจุบันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุกับรถบัสโดยสารสาธารณะ ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตมีอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเส้นทางที่จะไปยังหาดป่าตอง โดยสามารถเดินทางได้ถึง 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกะรน -ป่าตอง, กมลา -ป่าตอง และกะทู้ -ป่าตอง บนถนนพระบารมี ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด และมักเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งรถส่วนบุคคลมาโดยตลอด ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขนส่ง จะต้องเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางขึ้นเขาป่าตองต่อไป เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุของรถบัสโดยสาร ตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ต สร้างการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมด้านรถและคนขับรถ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพการให้บริการสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด#PhuketSmartBus

PKCD กับผังเมืองภูเก็ต

PKCD กับผังเมืองภูเก็ตพัฒนาเมืองไปกับ PKCD ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผังเมืองรวมฉบับใหม่ เพื่อประชาชนชาวภูเก็ต ในการยกระดับภูเก็ตให้ก้าวสู่ Phuket Smart City ผังเมือง(ร่าง)ฉบับใหม่มีประโยชน์ต่อเราอย่างไร1.ด้านการขนส่งเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน จ.ภูเก็ต เพิ่มช่องทางการเดินทางให้สะดวก และรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต2.ด้านประชาชนพัฒนาที่ดินรอบศูนย์กลางการเดินทาง ส่งเสริมสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน และจ้างงานเพิ่มขึ้น3.ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต สร้างแลนมาร์คแห่งใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคต4.ด้านสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลต่อการลดมลพิษในอากาศ รวมถึงการร่วมมือของชุมชนเพื่อลดมลพิษต่างๆwww.pkcd.co.thLine : http://nav.cx/eqWKQHyTel : 076 685 338

Phuket Rabbit Card ลายใหม่

Phuket Rabbit Card บัตรเดียวท่องเที่ยวทั่วภูเก็ต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สู่สังคมไร้เงินสด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ใช้ชำระค่าบริการรถขนส่งสาธารณะ Phuket Smart Bus ,BTS รวมถึงใช้ชำระค่าสินค้าตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมมอบส่วนลดจากร้านค้าต่างๆอีกมากมายบัตรลายใหม่ไฉไลกว่าเดิม – Big Buddha Phuket พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต -Laem Phromthep Phuket วิวแหลมพรหมเทพภูเก็ตยามเย็น ที่ต้องไปดูอาทิตย์ตกให้ได้สนใจซื้อบัตร ทักแชทหรือติดต่อสอบถาม โทร.095-4293983มาเป็นเพื่อนกันที่ไลน์ กดเลย https://line.me/R/ti/p/%40phuketpayRabbit Card ภูเก็ต สมาร์ท บัส – Phuket Smart Bus รถไฟฟ้าบีทีเอสRTC Chiang Mai City Bus @phuketpay#phuketrabbitcard #phuketpay

PKCD ร่วมผลักดันรถไฟฟ้ารางเบา ภูเก็ต

ภูเก็ตพัฒนาเมืองร่วมผลักดัน และแสดงความคิดเห็น ในโครงการ ” รถไฟฟ้ารางเบา จังหวัดภูเก็ต” เรื่องเส้นทางการเดินรถ ผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูเก็ต และผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อผลักดันให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวภูเก็ต และแก้ปัญหาการจราจรที่แออัดได้อย่างยั่งยืนwww.pkcd.co.th#PKCD#รถไฟฟ้ารางเบา

City DataPlatform คืออะไร

เมื่อข้อมูล (Big Data) เป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล โครงการ City Data Platform หรือ CDP จึงเกิดขึ้นโดย ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ (บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง)#CityDataPlatformหรือCDPคืออะไรCity Data Platform (CDP) คือ ต้นแบบแพลตฟอร์มข้อมูลระดับเมือง ที่ภูเก็ตเป็นต้นแบบ และจังหวัดนำร่อง โดย ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ ได้ทำการจัดทำระบบข้อมูลของเมือง ข้อมูลพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต และข้อมูลเชิงลึก มากกว่า 60 ชั้นข้อมูล และแบ่งชั้นของการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1.การเชื่อมต่อข้อมูล 2.การรวบรวมข้อมูล 3.การนำข้อมูลมาวิเคราะห์#ข้อมูลอะไรบ้างและเอาไปใช้ทำอะไรข้อมูลที่เรารวบรวม คือ ข้อมูล การท่องเที่ยว ,ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม,อสังหาริมทรัพย์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วนำไปใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ และ แก้ไขปัญหาของเมือง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ#ร่วมมือกับใครบ. ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จก.

ภูเก็ตพัฒนาเมือง จัดอบรม”กฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรรู้”

ภูเก็ตพัฒนาเมือง จัดอบรมกฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรรู้วันนี้ (5 ตุลาคม 2562) บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดย ดร.กฤษฎา ตันสกุล กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “กฎหมายแรงงานที่นายจ้างควรรู้” ซึ่งทางภูเก็ตพัฒนาเมือง ได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและแรงงานให้กับ บุคคล และ องค์กรหน่วยงานที่สนใจ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน โดยมี ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ เลขานุการแผนกคดีแรงงานในศาสีกา เป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

CDA จับมือ DEPA ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ ฯ

ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์  จับมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ ปั้น City Data Platform (CDP) เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลระดับเมือง ที่ภูเก็ตเป็นต้นแบบ และจังหวัดนำร่องของประเทศไทย         เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62 ที่ผ่านมา  เวลา 13.00 น. ณ BAYACO (บ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1)   นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ  “City Data Platform : capturing Data for Driving Smart City” และ แถลงข่าวเปิดตัว City Data Platform (CDP) โดยมี นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาเมืองภูเก็ต จำกัด ,นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด, นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้,พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต,นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, นายกฤษฏาพงษ์ ทองตัน ผู้จัดการโครงการ City Data Platform  และ นายธนภัทร์ ศิลากอง ผู้จัดการธุรกิจภาครัฐและภาคการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ

ตื่นตัวแต่ไม่ต้องตกใจ PM 2.5

ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต “ตื่นตัว แต่ไม่ต้องตกใจ”โดยวันนี้ ( 23 กันยายน 2562 ) พบว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เกินค่ามาตรฐาน 50-59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเรามีวิธีป้องกันและดูแลตัวเองง่ายๆมาฝากกันค่ะปิดปากและจมูกด้วยหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมและออกกำลังกายกลางแจ้งดื่มน้ำบ่อยๆมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศตามเวลาจริง (Real Time) เพิ่มเติมได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ แอปพลิเคชั่น Air4Thaiด้วยความปรารถดีจาก ภูเก็ตพัฒนาเมือง และ บริษัทในเครือ

ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) ทำบุญครบรอบ 3 ปี ก่อตั้งบริษัทฯ

ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) ทำบุญครบรอบ 3 ปี ก่อตั้งบริษัทฯ16 กันยายน 2562 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 3 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีนิพนธ์ เอกวานิช ประกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และพนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลขององค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ณ สำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด