job opening

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองภูเก็ต กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด PKCD

 

ตำแหน่งงานว่าง

 

DEPUTY MANAGING DIRECTOR

จำนวน 1 อัตรา

Job Description

—————————————-

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด

จำนวน 6 อัตรา

Job Description

—————————————-

นักประชาสัมพันธ์

จำนวน 1 อัตรา

Job Description

—————————————-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน 1 อัตรา

Job Description

—————————————-

Download ใบสมัคร

e-mail: ac@pkcd.co.th

Tel. 089-1989485