Pageloader

job opening

/job opening

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองภูเก็ต กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด PKCD
ตำแหน่งงานว่าง
1.General Manager คลิกดูรายละเอียด
2.หัวหน้าฝ่ายขาย       คลิกดูรา่ยละเอียด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download ใบ สมัคร

วิธีการสมัคร
1. ส่งประวัติทาง E-mail : hr@pkcd.co.th
2. สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ ( โฮมเวิร์ค ชั้น 1 )
79 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร : 076-685338, 063-4646177