Pageloader

Contact Us

ช่องทางในการติดต่อเรา
/Contact Us

Get in Touch

ไม่ว่าคุณต้องการให้เราติดต่อกลับ หรือต้องการแสดงความคิดเห็น คุณสามารถฝากข้อความผ่านทางกล่องข้อความด้านล่างนี้ได้ ทีมงานของเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

Contact Information

คุณสามารถเลือกติดต่อเราผ่านช่องทางที่คุณสะดวกทางด้านล่างนี้ ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

ADDRESS

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง
79 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 8300
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสต์ ( โฮมเวิร์ค ) ชั้น 1

PHONE

076 685 338

FAX

076 685 339

MAIL

info@pkcd.co.th

QR CODE

Our location