Contact Us

ช่องทางในการติดต่อเรา

Get in Touch

ไม่ว่าคุณต้องการให้เราติดต่อกลับ หรือต้องการแสดงความคิดเห็น คุณสามารถฝากข้อความผ่านทางกล่องข้อความด้านล่างนี้ได้ ทีมงานของเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

Contact Information

คุณสามารถเลือกติดต่อเราผ่านช่องทางที่คุณสะดวกทางด้านล่างนี้ ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

ADDRESS

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง
2/23 อาคารศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต
ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 302/2
ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

PHONE

076 682 933

FAX

076 682 934

MAIL

info@pkcd.co.th

QR CODE

Our location