jukjik

/Jeeranun Tansakul

About Jeeranun Tansakul

This author Jeeranun Tansakul has created 41 entries.

ประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้รับเกียรติให้จัดประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในการประชุม, นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD), ผู้ว่าราชการ 14 จังหวัดภาคใต้ (ผู้แทน) และบริษัทพัฒนาเมือง 14 จังหวัด   วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)   ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/phuket.pkcd/

เปิดสำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และเปิดตัวบริษัทในเครือ CDA

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้เป็นประธานเปิดสำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด แห่งใหม่ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย” ประธานโรงแรมในเครือกะตะ กรุ๊ป, นายประชา อัศวะธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน และนายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) เปิดสำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และเข้าเยี่ยมชมบริษัท พร้อมรับชมและรับฟังการบรรยายความเป็นมาของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง และโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงแผนการพัฒนาในอนาคต โดยดร. เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานของบริษัทในเครือ จึงได้ขอเปิดตัวบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) เป็นการเปิดข้อมูลผังเมือง ภาพเกาะภูเก็ตในรูปแบบสามมิติ ดูข้อมูลของภูเก็ตต่าง ๆ ผ่านโต๊ะทัชสกรีน ที่ตั้งอยู่บริเวณห้องโถงของบริษัท โดยคุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง CDA วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ แนะนำบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด คุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง CDA นำเสนอบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์

Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการกับงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data” มหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data” วันนี้ ( 29 มิ.ย.61) ที่ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ (โฮมเวิร์ค ชั้น 1) โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงาน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD), หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data นายประชา

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ( PKCD ) นำโดย นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ณ ออฟฟิศใหม่ PKCD (โฮมเวิร์ค) โดยได้ สรุปผลงานของบริษัทในเครือทั้ง 6 บริษัท ให้ได้รับทราบ ความคืบหน้า และความเป็นมาเป็นไปของแต่ละบริษัทให้กับทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบ  

พิธีทำบุญเปิดสำนักงานใหม่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)

วันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้บริหารของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) นำโดยคุณก้าน ประชุมพรรณ์ ได้ฤกษ์งาม ยามดี จัดพิธีทำบุญเนื่องในเปิดสำนักงานใหม่ ได้จัดพิธี ทำบุญเลี้ยงพระ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและ เจริญรุ่งเรืองในการดำเนินการกิจการของ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) โดยสำนักงานใหม่จัดตั้งอยู่ภายในห้างเซ็นทรัล อีสท์ ภูเก็ต (โฮมเวิร์ค) ชั้น 1  

ภูเก็ตพัฒนาเมือง เปิดตัว Choop.me แพลตฟอร์มวางแผนการท่องเที่ยวสำหรับภูเก็ต

ภูเก็ตพัฒนาเมือง เปิดตัว Choop.me แพลตฟอร์มวางแผนการท่องเที่ยวสำหรับภูเก็ต ผลงานของบริษัท ภูเก็ตแอปพลิเคชัน จำกัด บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง ตอกย้ำความเชื่อมั่น พร้อมพัฒนานวัตกรรมให้เทียบเท่าแอปพลิเคชันระดับโลก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 14:00 น. ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสต์ (ฝั่งโฮมเวิร์ค ชั้น1) นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดตัว “Choop.me” แพลตฟอร์มวางแผนการท่องเที่ยว โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตแอปพลิเคชัน จำกัด ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม Choop.me (ชุบมี) เป็นเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับวางแผนการท่องเที่ยวหรือทริปแพลนเนอร์ ที่จะมาเป็นตัวกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับเกาะภูเก็ต ให้คุณสามารถค้นหาที่เที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สปา บริการรถเช่า หรือสถานที่สำคัญอื่นๆ โดยเป็น One Stop Service คือ ค้นหา วางแผน จองทัวร์หรือบริการต่างๆ และจ่ายเงินได้ภายในที่เดียว

PKCD เปิดตัว “ภูเก็ตสมาร์ทบัส” รถบัสโดยสารสาธารณะ “สายสีฟ้า”

PKCD เปิดตัว “ภูเก็ตสมาร์ทบัส” รถบัสโดยสารสาธารณะ “สายสีฟ้า” เชื่อมสนามบินนานาชาติภูเก็ตสู่เส้นทางเลียบหาด สมาร์ทครบครันสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ ระบบความปลอดภัย มุ่งแก้ปัญหาจราจร สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เปิดตัว “ภูเก็ตสมาร์ทบัส” รถบัสโดยสารสาธารณะ “สายสีฟ้า” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. เปิดตัว “ภูเก็ตสมาร์ทบัส” รถบัสโดยสารสาธารณะ “สายสีฟ้า” นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดตัว “ภูเก็ตสมาร์ทบัส” พร้อมด้วยนายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) เปิดตัวสมาร์ทบัสเส้นทางสนามบินภูเก็ต ราไวย์ ณ บริเวณลานชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ (ฝั่งโฮมเวิร์ค) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ภูเก็ตพัฒนาเมือง(PKCD) จับมือพาร์ทเนอร์  เปิดตัว “ภูเก็ตสมาร์ทบัส”  สมาร์ทด้วยการชำระค่าบริการผ่านบัตรRabbit x Phuket Smartcard    ห้องControl Room ควบคุมเรื่องความปลอดภัย   ระบบGPSติดตามรถ  อินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi)   ช่องเสียบยูเอสบีทุกที่นั่ง   ลิฟต์สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์   และการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้อย่างสะดวกสบายผ่าน www.Choop.Me   ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการของนักเดินทางได้อย่างลงตัว “ภูเก็ตสมาร์ทบัส” บัตร Phuket Smart Card ดร.เผด็จ จินดา กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพััฒนาเมือง

PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผนึกกำลังพัฒนาเมืองภูเก็ต จัดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองและบริษัทในเครือ โดยดึงคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นมันสมองในการขับเคลื่อน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใน โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้แผนงานหลักของ บจก. ภูเก็ตพัฒนาเมือง (PKCD) วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน PSU – PKCD Collaboration Discovery Workshop “จับคู่โครงการกับงานวิจัย (Business Matching)” โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth Thailand คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ในช่วงแรก  อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการ Smart Growth

เข้าสู่ยุค Cashless Society สังคมไร้เงินสด by PKCD

ยุคนี้ใคร ๆ ก็บอกว่าเป็นยุคของ Cashless Society แล้วจ้า! คนนู้นก็พูด… คนนี้ก็พูด… แต่รู้ไหม ว่าจริง ๆ แล้วคำนี้คืออะไร เกี่ยวอะไรกับเรา? … วันนี้ทีมงาน ภูเก็ตพัฒนาเมือง ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ Cashless Society เสริมเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะ   “Cashless Society” หรือ “Cashless Economy” เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด หรือสังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมถือเงินสด เรียกกันง่าย ๆ ก็คือ การไม่ใช้เงินสดในการใช้จ่ายนั่นเอง เป็นวิสัยทัศน์ที่มองว่า ความสำคัญของเงินสดในอนาคตจะลดน้อยลง และจะถูกแทนที่โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการทำธุรกรรมทางการเงินแทน ปัจจุบันในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยมีการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเงินสด ไปสู่การใช้ ระบบบัตรเครดิตและเดบิต หรือการบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ในการใช้จ่ายชำระค่าบริการในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่ระบบการเงินของธนาคารพาณิชย์ทั่วโลก ก็ยังคงเป็นสังคมเงินสด รู้จักกันแล้วนะคะ สำหรับ Cashless Society เรามาดูกันดีกว่าจะมีข้อดี และข้อเสียอย่างไรบ้างในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้มีการออกนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Cashless Society หนึ่งในประเทศผู้นำด้านนี้คือ สวีเดน กล่าวคือ 50% ของสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไม่รับเช็คเงินสด และไม่มีเงินสดสำรองไว้ (ทั่งนี้ 80% ของการชำระเงินในปี 2015 ทำผ่าน e-payment) ผู้ประกอบการหลายภาคส่วนไม่รับการชำระเงินเป็นธนบัตรและเหรียญ เช่น สถานีรถไฟใต้ดิน และพิพิธภัณฑ์ Abba ในกรุงสตอกโฮล์ม โดยการตอบรับจากประชาชนทั่วไปนั้นส่วนใหญ่เป็นเชิงบวก   รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีการมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อที่จะปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของระบบธนาคารในประเทศ และพร้อมยกระดับผลักดันประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลไร้เงินสดเช่นกัน! ตัวบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ล่าสุด “พร้อมเพย์ – PromptPay” หรือ “Any ID” ซึ่ง “พร้อมเพย์” นี้ทำให้ค่าธรรมเนียมการโอนมีราคาถูกลง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้สามารถใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ในการทำธุรกรรมได้ ปี

PKCD ร่วมประชุมระดมสมอง Smart City Forum จัดโดย นิด้า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดการประชุมระดมสมอง Smart City Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย ” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมระดมสมองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโจทย์วิจัยในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเมือง ชุมชน และอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความน่าอยู่ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”  โดย ศาตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการนำเสนอประเด็นการพัฒนาชุมชนเมืองเดิมและพื้นที่เมืองที่มีศักยภาพโดยผู้บริหารบริษัทพัฒนาเมือง 6 แห่ง ดังนี้ 1.       บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) โดย คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการ 2.       บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) โดย คุณก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร 3.       บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด (RYCD) โดย คุณภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ 4.       บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกัด (BKCD) โดย คุณแดน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ 5.       บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (SKCD) โดย คุณธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ กรรมการ 6.