Monthly Archives: มกราคม 2020

Helpful News & Tips

PKCD ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart City) ของคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดภูเก็ต (Phuket Smart City) ของคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม BAYACO บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด และบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหลากหลายหน่วยงาน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงปัญหา และอุปสรรค ของโครงการดังกล่าว และได้มีการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อทำให้ภูเก็ตพัฒนาสู่การเป็นเมือง Smart City ต้นแบบ ให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป #PKCD #PhuketCityDevelopment #Phuket #SmartCity #PhuketSmartCity

ภูเก็ตพัฒนาเมืองมุ่งสร้าง community เพื่อคนรุ่นใหม่ ผ่านการดำเนินธุรกิจให้บริการพื้นที่ภายใต้แบรนด์ “BAYACO”

#ภูเก็ตพัฒนาเมือง มีความมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ในจังหวัดภูเก็ต การขยายตัวทางเศรษฐกิจจะทำให้ชาวภูเก็ตมีช่องทางการหารายได้มากขึ้น และจะช่วยให้ภูเก็ตพัฒนาไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ดังกล่าว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลาง community ซึ่งได้ยึดจุดยุทธศาสตร์สำคัญใจกลางเมืองภูเก็ต บริเวณชั้น 1 ภายในห้างสรรพสินค้า Baan & Beyond ภูเก็ต ที่มีศักยภาพในด้านการคมนาคม สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง และอีกทั้งพื้นที่โดยรอบยังเป็นแหล่งชุมชม ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน และห้างสรรพสินค้า ดังนั้นภูเก็ตพัฒนาเมืองจึงได้เลือกสถานที่แห่งนี้เพื่อพัฒนาเป็น “BAYACO” ซึ่งก็คือพื้นที่ที่สามารถสนับสนุนทุกกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ รวมถึงเป็นแหล่งรวมบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ภูเก็ตพัฒนาเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวภูเก็ตจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และร่วมกันพัฒนาภูเก็ตของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมส่งความสุขสนุกสนานให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมส่งความสุขสนุกสนานให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอบพระคุณผู้ปกครองและน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง แล้วพบกับบูธภูเก็ตพัฒนาเมืองได้ใหม่ในครั้งต่อไป สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์นี้ ขอบพระคุณผู้สนับสนุนของรางวัลสุดน่ารัก จากบริษัท ภูเก็ตสมาร์ทบัส จำกัด, บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด (แรบบิทการ์ด), บริษัท ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์โซลูชั่นส์ จำกัด (Phuket Pay) และ บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด (BAYACO Co working Space) และขอขอบพระคุณ Central Phuket ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในครั้งนี้

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ภูเก็ต พบภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมหมี่หุ้น-แกงปู สำนักงานภูเก็ตพัฒนาเมือง นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว และคณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เข้ารับฟังสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ต ของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมี คณะผู้บริหารภูเก็ตพัฒนาเมือง พร้อมด้วย ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภูเก็ต ให้การต้อนรับและร่วมประชุม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินทางลงมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อต้องการรับทราบสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจากส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและสร้างรายได้ต่อประเทศอย่างมหาศาลและนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างรู้จัก แต่ขณะเดียวกันปัญหาในการพัฒนาการท่องเที่ยวก็มีหลากหลายประเด็นอาทิปัญหาการจราจรที่ติดขัด และประเด็นที่อยากจะติดตามคือโครงการก่อสร้างรถไฟรางเบา โดยหากมีการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะกระทบต่อการจราจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวหรือไม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร

คืบหน้าไปอีกขั้นสำหรับ “กฎบัตรเมืองป่าตอง”

เทศบาลเมืองป่าตอง สมาคมผังเมืองไทย และคณะกรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง ร่วม ประชุมแผนปฏิบัติการกฎบัตรเมืองป่าตอง [Action Plan] ซึ่งมีนายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และ นายวัชร จารุอริยานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ในฐานะคณะกรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง ได้ร่วมกับคณะกรรมการกฎบัตร 7 สาขา ประกอบด้วย กลุ่มไมซ์ กลุ่มเศรษฐกิจสีเขียว กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มคมนาคมขนส่งเขียว กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเขียว กลุ่มฟื้นฟูเมือง Patong MSD สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว และกลุ่มเกษตรและอาหารปลอดภัย เข้าร่วมประชุมแผนปฏิบัติการเมืองป่าตอง ในครั้งนี้ด้วย โดยผลสรุปในการประชุมแผนปฏิบัติการกฎบัตรเมืองป่าตอง ได้ปรับลดเป้าหมายเกือบทุกด้านลง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเป้าใหญ่ยังมุ่งไปที่การขยายการลงทุนศูนย์การประชุมของห้างจังซีลอน และศูนย์ประชุมนานาชาติของบิ๊กเนมการประชุมของไทยบนที่ดิน 60 ไร่ สำหรับพื้นที่ค้าปลีก กลุ่มรีเทลหลักทั้ง CPN จังซีลอน โลตัส และห้างแมคโคร ได้ยืนยันการขยายพื้นที่แต่ตัวเลขที่ชัดเจนจะเสนอในการประชุมครั้งต่อไป สาขาที่อยู่อาศัยสรุปข้อมูลอาคารที่อยู่อาศัยรวมและคอนโดมีเนียมที่สร้างแล้ว 2.2 หมื่นหน่วย ตามแผนจะขยายอีก 2 หมื่นหน่วยในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยในนั้นร้อยละ 30 เป็น affordable housing สาขาคมนาคมขนส่งเขียวยืนยันเป้าหมายการสร้างพื้นที่การเดินเพิ่มขึ้นในเขตชั้นในของเมืองและเตรียมเสนอขอเส้นทางระบบขนส่งมวลชนในเมืองอีก 2 เส้นทางรองรับการบริการของสมาร์ทบัส นอกจากนั้น ได้ลงความเห็นกระตุ้นให้ เทศบาลเมืองป่าตองและภาคเอกชนศึกษาและวางแผนลงทุนรถไฟฟ้าขนาดเล็กเชื่อมโยงกับรถไฟฟ้าจากบ้านบางคูมายังเมืองป่าตอง โดยมีศูนย์กลางสถานีบริเวณสนามกีฬาเมือง สาขาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวกำหนดขยายสวนสาธารณะไตรตรังค์อีก 70 ไร่และเพิ่มต้นไม้ใหญ่ในเมืองอีก 2 หมื่นต้นตามแผน 10 ปี สาขาน้องใหม่ล่าสุดของกฎบัตรป่าตองคือ สาขาเกษตรและอาหารปลอดภัย กำหนดเป้าหมายพัฒนาอาหารปลอดภัยในพื้นที่เมืองและยกระดับสมาร์ทฟาร์มในเมือง ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมผังเมืองไทย