Monthly Archives: มิถุนายน 2018

//มิถุนายน

ประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้รับเกียรติให้จัดประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในการประชุม, นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD), ผู้ว่าราชการ 14 จังหวัดภาคใต้ (ผู้แทน) และบริษัทพัฒนาเมือง 14 จังหวัด   วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ประชุมการขับเคลื่อน Smart City กับบริษัทพัฒนาเมืองทั่วประเทศ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)   ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/phuket.pkcd/

เปิดสำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และเปิดตัวบริษัทในเครือ CDA

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้เป็นประธานเปิดสำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด แห่งใหม่ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย” ประธานโรงแรมในเครือกะตะ กรุ๊ป, นายประชา อัศวะธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน และนายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) เปิดสำนักงาน บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และเข้าเยี่ยมชมบริษัท พร้อมรับชมและรับฟังการบรรยายความเป็นมาของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง และโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงแผนการพัฒนาในอนาคต โดยดร. เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานของบริษัทในเครือ จึงได้ขอเปิดตัวบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) เป็นการเปิดข้อมูลผังเมือง ภาพเกาะภูเก็ตในรูปแบบสามมิติ ดูข้อมูลของภูเก็ตต่าง ๆ ผ่านโต๊ะทัชสกรีน ที่ตั้งอยู่บริเวณห้องโถงของบริษัท โดยคุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง CDA วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ แนะนำบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด คุณกฤษฎาพงษ์ ตันทอง CDA นำเสนอบริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์

Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการกับงานมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data” มหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค “Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data” วันนี้ ( 29 มิ.ย.61) ที่ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ (โฮมเวิร์ค ชั้น 1) โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงาน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) ได้ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD), หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม Phuket Digital Innovation Summit : 2018 Big Data นายประชา