Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

//กรกฎาคม

ภูเก็ตพัฒนาเมือง MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมกบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) พร้อมด้วยสมาชิก ได้เข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือกันในการดำเนินการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ต (MOU) กับ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่าง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PHUKET CITY DEVELOPMENT CO.,LTD) โดย นาย ก้าน ประชุมพรรณ์ และนายมนต์ทวี หงษ์หยก กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สำนักงานตั้งอยู่ทที่ 2/23 อาคารศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ห้องเลขที่ 302/2 ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ตำแหน่ง อธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โดยที่ PKCD และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ตกลงร่วมมือกันในการดำเนินการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองภูเก็ต ทั้งสองฝ่ายจึงทำบันทึกข้อตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ PKCD และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันศึกษาวิจัยตามโจทย์

กิจกรรม ชวนดูฟรี ก่อนใคร กับ PKCD

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) จัดแคมเปญร่วมกับประชาชน ในกิจกรรมดูหนัง Spiderman Home Coming เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนภูเก็ตได้รู้จักภูเก็ตพัฒนาเมือง และประชาชนได้ทราบถึงการทำงานของบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตในอนาคต พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่อง Application Phuket ที่จะมีให้ใช้ในเดือน สิงหาคม งานจัดในนวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ SF เซ็นทรัล ภูเก็ต