Monthly Archives: กันยายน 2016

//กันยายน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด” พร้อมชูวิสัยทัศน์

 จับมือนักธุรกิจภูเก็ต ระดมเงินทุน 100 ล้านบาท จัดตั้ง “บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด” อย่างเป็นทางการ พร้อมชูวิสัยทัศน์ “ภูเก็ตเมืองเขียว ด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งมวลชนเขียว” บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้ง เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 6 คน ประกอบด้วย 1. นายก้าน ประชุมพรรณ์ 2.นายวัชร จารุอริยานนท์ 3.นายมนต์ทวี หงษ์หยก 4.นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช 5.นายเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์ 6.นายบุญ ยงสกุล โดยทั้งหมดเข้าร่วมทุนในครั้งแรกคนละ 1 ล้านบาท ได้ขอความสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้โอกาสทุนท้องถิ่น ได้มีโอกาสพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง 100% ของทุนทั้งหมดเป็นคนท้องถิ่น มีการกระจายหุ้นให้คนท้องถิ่น โปรเจ็คที่จะดำเนินการ อยู่ในขอบเขตของการพัฒนาสิ่งที่เป็นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะจังหวัดภูเก็ตเติบโตได้จากการท่องเที่ยว เช่น การลงทุนในระบบขนส่งมวลชนของรถไฟฟ้ารางเบา , บัสทรานซิส , มารีน่า ,ท่าเรือจอดซูปเปอร์ยอร์ช

กำเนิด “บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด”

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ก่อกำเนิดขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2559 จากงานประชุมผู้สนใจร่วมหุ้น บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ณ ภัตตาคารรูฟท็อป อาหารชั้น 12 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต ซึ่งมีนักธุรกิจทั้งรุ่นเก่า และใหม่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง และบริษัทได้รับหุ้นตามจำนวนที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556” รายชื่อผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด มีดังนี้ 1.คุณก้าน ประชุมพรรณ์              2. คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช 3.คุณมนต์ทวี หงษ์หยก              4. คุณบุญ ยงสกุล 5.คุณเมธาพงศ์ อุปัติศฤงค์         6. คุณวัชร จารุอริยานนท์ และ อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจม.ช.ทวี และกรรมการ บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง)